Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 221
(15961 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2020.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 802.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.4.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jan Tecl, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2020 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 221/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 10.6.2020.

Svým usnesením č. 427, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti