Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 220
(308 kB)
Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 788
Vl.n.z. o úpravách v oblasti evidence tržeb

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 788/0 dne 23. 3. 2020.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2020.
  Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 788/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 24. 3. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5594.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 3. 2020 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 1004).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.4.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.3.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2020 usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 220/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 25.3.2020.

Svým usnesením č. 333, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 26.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 26. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 3. 2020.

Témata EUROVOC: daň z příjmůmaloobchodní prodejpříjem ? platbaukládání a vyhledávání informací