Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 209
(502 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 580
Novela z. - daňový řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 28. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 767).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 580/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 1. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 580/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21., 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/3, který byl rozeslán 22. 1. 2020 v 15:59.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 580/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 299, usnesení č. 934).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ladislav Kos, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 209/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 325, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 580/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 580/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21., 22. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 51).

Témata EUROVOC: daňová kontroladaňové orgánydaňové právodaňový trestný činelektronická správapenálepokuta