Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 206
(361 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 516
Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 19. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 772).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 516/3, který byl rozeslán 22. 1. 2020 v 15:25.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 516/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 238, usnesení č. 929).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2020 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 206/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 321, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 516/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 516/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 45).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 23. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Témata EUROVOC: hlasováníplán financovánípojišťovnasprávní radavšeobecné zdravotní pojištěnízdravotní pojištění