Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 205
(318 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lukáš Černohorský.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 229/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 229
Novela ústav. z. - Ústava ČR

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 229/0 dne 4. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0229.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 20.1.2021 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 205/1.

Další výbory:

Témata EUROVOC: kontrolní mockontrolní úřadpravomoc instituceústava