Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 203
(323 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Helena Válková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 663/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 663
Novela z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 663/0 dne 29. 11. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0663.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 903). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 144, usnesení č. 903).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.3.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2020.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2020 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 203/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 18.3.2020.

Svým usnesením č. 328, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 19.3.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 3. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2020.

Témata EUROVOC: digitální archivacenemzdové příjmyodborná kvalifikacepřekladseznamtlumočení