Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 196
(583 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 4.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.2.2020.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. prof.RNDr. Václav Hampl, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2020 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 196/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 30.4.2020.

Svým usnesením č. 390, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.