Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 178
(391 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Barbora Kořanová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 554/0 - Novela z. o bankách

zatím není databáze PS

Hlasování č. 137 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 178/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Témata EUROVOC: bankaelektronické bankovnictvífinanční institucefinanční transakceidentifikační průkazochrana komunikacízpracování dat