Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 175
(332 kB)
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 451
Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 621).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 451/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 451/3, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 9:35.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 451/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 807).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 21.1.2020 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 175/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 297, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 116/2020.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 451/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 451/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 48, usnesení č. 966).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Témata EUROVOC: náhrada škodyočkováníprevence nemocívakcínaškoda