Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 172
(346 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 485
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. prof. Ing. Jiří Drahoš, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 172/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.2.2020 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2020.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
    Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2020.

Témata EUROVOC: politika výzkumuprůmyslový výzkumrozpočet na výzkumstátní podporavztahy mezi průmyslem a výzkumemvědecký výzkumvýzkum a vývoj