Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 171
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 412/0 - Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 20.02.2019.
   Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 412/0 dne 20.02.2019.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.10.2019 na 35. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 27.11.2019 na 39. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 06.01.2020.
  • Návrh zákona 03.02.2020 zamítnut.

Hlasování č. 25 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.1.2020.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.2.2020.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.1.2020.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2020 usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 171/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 29.1.2020.

Svým usnesením č. 294, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: financování z veřejných prostředkůosobní údajepodpora investicstátní rozpočetzlepšování bydlení