Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 158
(384 kB)
Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 391
Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 6. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 615).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/3 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 27. 9. 2019 na 34. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 391/7, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 13:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 391/8 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 794).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 158/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 1. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 1. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 1. 2020.

Témata EUROVOC: obchod s nemovitostmiochrana spotřebiteleodborná kvalifikacepojištění zákonné odpovědnostitrestní rejstříkživnost