Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 156
(322 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Alena Gajdůšková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 463/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 463
Novela z. o zaměstnanosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 18. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0463.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: Andrea Brzobohatá a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 707).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2010 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 463/3, který byl rozeslán 16. 10. 2019 v 15:42.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 315, usnesení č. 792).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Šromová, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 156/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 11.12.2019.

Svým usnesením č. 287, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 12.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Témata EUROVOC: hájené zaměstnánípodpora zaměstnanostipolitika zaměstnanostizdravotně postižený pracovník