Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 151
(341 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 490
Novela z. o státní sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 490/0 dne 23. 5. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2019 (usnesení č. 195). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Pastuchová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 693).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 490/3, který byl rozeslán 27. 9. 2019 v 9:42.

 • G
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 1. 11. 2019 na 37. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 242, usnesení č. 771).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.12.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.11.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Bc. Marek Hilšer, který přijal k tomuto tisku dne 3.12.2019 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 4.12.2019.

Svým usnesením č. 269, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 363/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 490/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 12. 2019 poslancům jako tisk 490/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 17. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 364, usnesení č. 855).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2019.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2019.

Témata EUROVOC: hlídání dětírodinné přídavkyrodičovský příspěveksociální zabezpečenísprávní řízení