Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 144
(509 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 11.10.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 620.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.10.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 24.10.2019 usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 252, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Témata EUROVOC: Spojené královstvífinancování rozpočtu (EU)finanční pomocsouhrnný rozpočet (EU)vystoupení z EU