Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 142
(363 kB)
Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 220
Vl.n.z. - nominační zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 26. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 471).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 220/3, který byl rozeslán 12. 9. 2019 v 13:46.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 220/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 223, usnesení č. 731).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 142/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 30.10.2019.

Svým usnesením č. 241, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 1.11.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 220/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2019 poslancům jako tisk 220/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 117, usnesení č. 831).

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2019.

Témata EUROVOC: jmenovací mocjmenování pracovníkůkonkurz do státní správypodnikové vedeníprávnická osobasprávní radaveřejné vlastnictví