Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 138
(386 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Miroslav Toman.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 408
Novela z. o lesích (lesní zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 20. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 577).
  Čtení proběhlo 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 577).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 7. 2019 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 408/5, který byl rozeslán 19. 7. 2019 v 11:10.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 408/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 9. 2019 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 715).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.10.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2019 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 138/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 31.10.2019.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 259, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 1.11.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 11. 2019.
  Prezident zákon podepsal 14. 11. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 11. 2019.

Témata EUROVOC: leslesní legislativaochrana lesaodborná kvalifikacepěstování lesůvlastnictví lesů