Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 124
(250 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vít Kaňkovský.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 10. 2018 jako tisk 267/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 267
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 267/0 dne 12. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0267.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Veronika Vrecionová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 6. 12. 2018 určen Ing. Jan Bauer (usnesení č. 413).

  Projednávání pokračovalo 6. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 413).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 267/4, který byl rozeslán 27. 6. 2019 v 9:42.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 93, usnesení č. 696).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 13.8.2019 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 229, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 15.8.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Témata EUROVOC: motorové vozidlopomůcky pro postižené osobysociální dávkysociální zabezpečenítělesně postižený člověkzdravotně postižený člověkzvláštní dávky