Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 120
(228 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jan Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 452
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 452/0 dne 3. 4. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24., 26. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 624).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 452/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 452/4, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 13:55.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 42, usnesení č. 685).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.8.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Jiří Vosecký, který přijal k tomuto tisku dne 23.7.2019 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 120/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 212, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 244/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 452/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 452/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 706).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 9. 2019.
  Prezident zákon podepsal 16. 9. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 9. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 9. 2019.

Témata EUROVOC: důchodcedůchodový plánpříjmová politikasociální dávky