Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 119
(1387 kB)
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Pavel Černý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jan Tecl, který přijal k tomuto tisku dne 29.10.2019 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 30.1.2020.

Svým usnesením č. 309, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.