Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 114
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Josef Kott.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 1. 2019 jako tisk 353/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 353
Novela z. o zemědělství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 353/0 dne 12. 12. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0353.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Monika Oborná a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 579).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 353/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 353/4, který byl rozeslán 6. 6. 2019 v 14:49.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 353/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1072, usnesení č. 681).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 114/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 216, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 208/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Témata EUROVOC: národní zemědělská politikapodpora podnikánípodpora zemědělstvístátní podpora