Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 111
(794 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 302
Novela z. o léčivech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 10. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 384).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/2 (přerušuje projednávání).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/5 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/6 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 302/8, který byl rozeslán 10. 5. 2019 v 13:44.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 302/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19., 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1063, usnesení č. 678).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. doc. MUDr. Peter Koliba, který přijal k tomuto tisku dne 23.7.2019 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 205, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 302/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 302/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 186, usnesení č. 720).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2019.

Témata EUROVOC: elektronické zdravotnictvífarmaceutický výrobekseznam léčivzdravotní péče