Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 110
(433 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 300
Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 10. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Jan Skopeček a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 483).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 300/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/3, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 15:10.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 300/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 986, usnesení č. 668).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 110/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 24.7.2019.

Svým usnesením č. 193, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Témata EUROVOC: akcionářcenné papírykapitálový trhodměňováníprůhlednost administrativypřibližování legislativysprávní radazneužívání trhu