Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 107
(265 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 286
Novela z. o místních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 286/0 dne 21. 9. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Bc. Roman Onderka, MBA a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 481).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/5, který byl rozeslán 23. 4. 2019 v 15:06 (revokováno).

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 286/7 (stanovisko).
 • P

  Sněmovní tisk pozměňovacích návrhů byl opraven a znovu doručen poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 286/6, který byl rozeslán 24. 4. 2019 v 8:52.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 286/7 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7., 19. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 974, usnesení č. 666).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2019 usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 107/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 24.7.2019.

Svým usnesením č. 194, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Svým usnesením č. 195, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 286/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 286/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 736).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Témata EUROVOC: domácí zvířefinance místních úřadůmístní daňmísto přechodného pobytuobecní rozpočetprávní předpisy místní správy