Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 105
(263 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 240
Novela z. o zpravodajských službách ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 240/0 dne 16. 7. 2018.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost (rozhodnutí č. 13)

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 472).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 5. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 240/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 240/5, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 11:27.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 240/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 916, usnesení č. 656).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.7.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.7.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.7.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 23.7.2019 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 214, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.7.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 12. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 2019.

Témata EUROVOC: informační systémsběr dattajná službaveřejná správaúzemní samospráva