Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 39
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Jiří Payne.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 1. 1999 jako tisk 84/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 84
Novela zákona o periodickém tisku a o ostatních HIP

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 84/0 dne 21. 12. 1998.

Hlasování č. 305 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.6.1999.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.7.1999.

Garančním výborem je Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, jehož zpravodajem je sen. Irena Ondrová, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.1999 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 30.6.1999.

Svým usnesením č. 100, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 160/1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 1999.

Témata EUROVOC: komunikační profeseochrana údajůperiodikumstátní tajemství