Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 94
(366 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Horníka, Marka Hilšera, Petra Holečka, Davida Smoljaka a Jiřího Růžičky, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jan Horník, senátor Marek Hilšer, senátor Petr Holeček, senátor David Smoljak, senátor Jiří Růžička.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.6.2019.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 11.8.2019.

Senát přikázal senátní tisk dne 12.6.2019.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2019 usnesení č. 32.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 3.7.2019 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 94/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 178, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 14.8.2019.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 9. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2019 jako tisk 569/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 569
Novela z. o státním zastupitelství

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 22. 8. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0569.

Témata EUROVOC: jmenování pracovníkůpropuštěnístátní zástupcetrestní řízení