Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 92
(415 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Dienstbier.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.6.2019.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 12.7.2019.

Senát přikázal senátní tisk dne 12.6.2019.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2019 usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 25.7.2019.

Svým usnesením č. 218, v hlasování č. 75 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 28. 8. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 8. 2019 jako tisk 560/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 560
Novela ústav. z. - Ústava ČR

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 31. 7. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0560.

Témata EUROVOC: horní komoralegislativní procesparlamentní kontrolapravomoc instituceústava