Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 82
(294 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 297
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 8. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 297/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 13. 3. 2019 v 16:12.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 3. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 297/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 4. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 590).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.5.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.6.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.2019 usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 82/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 171, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.6.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: důchodový plánpřibližování legislativypříjmová politikasociální zabezpečenízaměstnanec