Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 83
(246 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 410
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 20. 2. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 531).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 410/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 410/2, který byl rozeslán 18. 4. 2019 v 11:30.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 410/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 5. 2019 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 632).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20.5.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.6.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.5.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Láska, který přijal k tomuto tisku dne 5.6.2019 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 83/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 168, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 13.6.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 18. 6. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 6. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: polovojenské sílypublikacesamostatná výdělečná činnostsvoboda projevuučitelvlastnictví