Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 81
(1172 kB)
Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2020-2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.5.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 4.6.2019 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 173, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.