Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 76
(4578 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.4.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Michael Canov, který přijal k tomuto tisku dne 5.6.2019 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 12.6.2019.

Svým usnesením č. 169, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.