Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 72
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jana Mračková Vildumetzová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 10. 2018 jako tisk 273/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 273
Novela z. o obcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 12. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0273.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 72/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 3.5.2019.

Svým usnesením č. 157, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 273/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 273/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 184, usnesení č. 719).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2019.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentuministrodměňováníposlanec parlamentupříjemsouběh příjmůzástupce místního a regionálního zastupitelského orgánuúzemní samospráva