Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 71
(292 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Milan Hnilička.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 16. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 8. 2018 jako tisk 241/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 241
Novela z. o podpoře sportu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 17. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0241.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 23.4.2019 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 71/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 3.5.2019.

Svým usnesením č. 156, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 241/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 241/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 954, usnesení č. 664).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Témata EUROVOC: sportsportovní organizacestátní podpora