Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 70
(433 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 203
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 203/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Radovan Vích a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 334).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/3 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/6 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 28. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 203/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 7. 12. 2018 na 24. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 203/8, který byl rozeslán 13. 2. 2019 v 15:08.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 3. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 203/9 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 564).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 70/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 148, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 203/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 203/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 944, usnesení č. 661).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Témata EUROVOC: cizinecké právocizí státní občanintegrace přistěhovalcůkontrola migracípovolení k pobytuvstup cizincůvyhoštěnívízová politikaČeská republika