Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 69
(220 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Patrik Nacher.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2018 jako tisk 200/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 200
Novela z. o prodejní době

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 12. 6. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0200.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 7. 2018 (usnesení č. 93). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Langšádlová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 11. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 318).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 200/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 200/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 200/4, který byl rozeslán 31. 1. 2019 v 12:00.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 200/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 560).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Lumír Aschenbrenner, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 69/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 3.5.2019.

Svým usnesením č. 154, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 200/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 200/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 734).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 23. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 10. 2019.

Témata EUROVOC: maloobchodní prodejnaobchodní pravidlaotevírací dobastátní svátekvelkoobchodní prodej