Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 67
(232 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jakub Michálek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 50/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 50
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 8. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0050.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36).
  Navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 137).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 50/2.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/6 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/7 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/9 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno (usnesení č. 387).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/10 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 50/11, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 15:59.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 167, usnesení č. 558).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který nepřijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 143, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 50/13.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 50/14.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 948, usnesení č. 663).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Témata EUROVOC: informační politikaobchodní informaceprávo na informaceveřejná instituceveřejné vlastnictvíveřejný sektorzpřístupňování informací