Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 66
(225 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Lukáš Bartoň.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 157/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 157
Novela z. o vnitrozemské plavbě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 24. 4. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0157.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Munzar a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 290).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 157/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/3, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:34.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 5., 7. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 98, usnesení č. 417).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/5, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 15:13.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/6 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 99, usnesení č. 539).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. doc. Ing. Jiří Cieńciała, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 141, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 157/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 157/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 188).

Témata EUROVOC: alkoholický nápojalkoholismusplavební řádtrestní odpovědnostvnitrozemská vodní cestavolný časvýletní plavidloříční plavba