Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 65
(315 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr dopravy Dan Ťok, ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 195
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 195/0 dne 7. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 361).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 195/3, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:00.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 195/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 536).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 65/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 140, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 5. 2019.
  Prezident zákon podepsal 13. 5. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2019.

Témata EUROVOC: loďmezinárodní vodní cestaplavební síťpřibližování legislativysladění noremvnitrozemská vodní cestavýletní plavidloříční plavba