Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 63
(325 kB)
Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti Marie Benešová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 73
Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 29. 1. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 244).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 73/3, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:23.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 73/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 534).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.4.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.5.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.4.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2019 usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 63/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 145, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 6.5.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 73/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 73/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 116, usnesení č. 830).

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákon podepsal 11. 12. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: ochrana soukromíochrana údajůosobní údajepřekladsoudní dokazovánítlumočenívýslechznalecký posudekzpracování informací