Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 57
(11348 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident NKÚ Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. František Bradáč, který přijal k tomuto tisku dne 21.5.2019 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 57/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 31.10.2019.

Svým usnesením č. 261, v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.