Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 56
(14664 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2018
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Veřejný ochránce práv Anna Šabatová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.4.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jan Tecl, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2019 usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 56/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 13.6.2019.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.