Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 53
(750 kB)
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Marie Růžková.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.3.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 23.4.2019 usnesení č. 36.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromíra Vítková, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2019 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 13.6.2019.

Svým usnesením č. 187, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.