Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 40
(675 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Alena Schillerová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.2.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 414.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2019 usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/1.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2019 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 40/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 20.3.2019.

Svým usnesením č. 121, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 122, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Témata EUROVOC: Spojené královstvífinancování rozpočtu (EU)finanční pomocvystoupení z EU