Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 38
(6363 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.2.2019.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 393.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.4.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Ladislav Václavec, který přijal k tomuto tisku dne 13.3.2019 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.5.2019.

Svým usnesením č. 149, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Slovenskodokumentační záznamhraniceČeská republika