Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 29
(246 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Karel Rais.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 192/1 (neutrální).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 192
Novela z. o státních svátcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 192/0 dne 1. 6. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0192.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Zdeněk Papoušek, který nepřijal k tomuto tisku dne 29.1.2019 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 29/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 31.1.2019.

Svým usnesením č. 98, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Témata EUROVOC: doba odpočinkustátní svátek