Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 28
(272 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 208.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Emilie Třísková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 5. 2018 jako tisk 160/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 160
Novela z. o sociálních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 160/0 dne 27. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0160.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2018 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 341).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 160/5, který byl rozeslán 14. 11. 2018 v 15:59.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 96, usnesení č. 415).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 22.1.2019 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 28/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 31.1.2019.

Svým usnesením č. 100, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Témata EUROVOC: péče o postižené osobypříspěvek na péčisociální službyzdravotně postižený člověk