Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 24
(271 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 136
Novela z. o Rejstříku trestů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 28. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 6. 2018 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 286).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 136/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 136/2, který byl rozeslán 30. 10. 2018 v 15:20.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 11. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 136/3 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 34, usnesení č. 407).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.1.2019.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.2.2019.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.1.2019.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2019 usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 24/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 30.1.2019.

Svým usnesením č. 89, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 31.1.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 42/2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Témata EUROVOC: fyzická osobapořizování datprávo EUtrestní rejstříkvolný pohyb osobúřední dokument