Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 11
(465 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kateřina Valachová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 21. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2018 jako tisk 109/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 109
Novela z. - zákoník práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 22. 2. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0109.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Marek Novák, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29., 30. 5. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 248).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/2 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/3 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 7. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 109/5, který byl rozeslán 9. 10. 2018 v 13:16.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 377).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Lumír Kantor, který přijal k tomuto tisku dne 4.12.2018 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 11/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 20.12.2018.

Svým usnesením č. 72, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 21.12.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 32/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 109/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 109/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 16, usnesení č. 432).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 30. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2019.

Témata EUROVOC: mzdapojistnépracovní nezpůsobilostsociální dávkysociální zabezpečenízaměstnaneczdravotní pojištěnízákoník práce