Senát
Dvanácté funkční období 2018-2020
Senátní tisk č. 4
(370 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Hamáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 132
Novela z. o státní službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 132/0 dne 26. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19., 20. 4. 2018 na 12. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 216). Zpravodajem určen JUDr. Jan Chvojka (usnesení č. 232).
  Čtení proběhlo 23. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 232).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 10. 2018 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 132/3, který byl rozeslán 3. 10. 2018 v 17:01.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 132/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2018 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 105, usnesení č. 372).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.11.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.12.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.11.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Burian, který přijal k tomuto tisku dne 5.12.2018 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 4/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 19.12.2018.

Svým usnesením č. 47, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.12.2019 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 132/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 12. 2018 poslancům jako tisk 132/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 44, usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 2019.
  Prezident zákon podepsal 31. 1. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 1. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 2. 2019.

Témata EUROVOC: náborstruktura státní správystátní zaměstnanecveřejná službaveřejná správa